Wij zijn just Care
De cliënt staat bij onze zorg altijd centraal.
JustCare2_zorgverleners_home
J. Kaur
Directrice
Het is een voorrecht om directrice te zijn van een organisatie waar we iedere dag weer met zijn allen de hoogste kwaliteit na streven. In 2006 ben ik afgestudeerd als Maatschappelijk werker aan de Haagse Hogeschool. Vanuit mijn achtergrond als Maatschappelijk werker (specialisatie Jeugdbeschermer) ben ik voorzitter van het patiëntenoverleg en vindt er continu deskundigheidsbevordering plaats, zodat de maximale kwaliteit wordt nagestreefd. Onze motto is altijd 1 stap voor te zijn zodat er altijd verergering van uw problematiek wordt voorkomen.
JustCare2_zorgverleners_home2
M.Lalkoe
Maatschappelijk werker
Begin 2016 ben ik gestart als maatschappelijk werker bij Just Care. Het is een prettige vernieuwde werkomgeving waar ik vol enthousiasme aan het werk ben. Inmiddels heb ik veel mensen mogen helpen. Vooral mijn vergaande vrijheid in mijn werkwijze en aanpak maakt dat ik bergen werk kan verzetten. Het geeft me een grote voldoening als ik binnen een paar dagen (ook in samenwerking met andere organisaties), een persoon in veiligheid kan brengen en daarmee echt iets betekenen voor een ander.
JustCare2_zorgverleners_home4
A. Ramphal
Maatschappelijk werker
Vanaf 2014 ben ik met veel plezier werkzaam bij Just Care. Het is prettig dat er korte lijnen zijn binnen de organisatie waardoor ik interne overleggen kan hebben met de psychiater en de psycholoog om uw situatie te verduidelijken. Het is een kracht om zoveel mogelijk informatie in een korte periode over uw situatie te hebben, zodat we uw belangen op de beste manier kunnen behartigen.
JustCare2_zorgverleners_home5
W. Nathie
Maatschappelijk werker
Sinds november 2012 ben ik werkzaam bij Just Care. Door de snelle groei ben ik in een productieve organisatie terecht gekomen, waarbij de cliënt centraal staat. Hierdoor ben ik staat geweest om in korte periode allerlei procedures eigen te maken, zodat ik u een totale aanpak kan bieden voor al uw problemen.
JustCare2_zorgverleners_home6
A. Tika
Maatschappelijk werker
Vanaf september 2010 ben ik werkzaam bij Just Care. Mijn specialismen zijn o.a. uw belangen behartigen bij UWV procedures, ondersteunen bij gesprekken met bedrijfsartsen en juridische processen. Door mijn jarenlange ervaringen ken ik deze processen door en door zodat ik op een gepaste wijze uw financiële situatie kan beschermen.
JustCare2_zorgverleners_home14
B. Scheuer
Huisarts
Sinds 1982 ben ik huisarts; waarvan de laatste 20 jaar in Den Haag. Ik heb altijd met veel genoegen het huisartsenvak in zijn volle breedte bedreven, daarbij tevens de laatste tien jaar ook huisartsen opgeleid en ben ik SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland). Naast dit werk heb ik de laatste tijd lesgegeven aan de zeevaartschool in de benodigde medische kennis aan boord bij ziekte/ongeval.
JustCare2_zorgverleners_home12
M. Sardjoe
Receptioniste
Just Care is opgericht in 2010 en vanaf begin aan ben ik betrokken bij de organisatie. In beginsel heb ik thuiszorgwerkzaamheden verricht en sinds enkele jaren ben ik het vaste gezicht bij de receptie van Just Care. Het werk is boeiend omdat ik veel verschillende mensen ontmoet en ook dat ik ze een luisterend oor kan bieden als dat nodig is.
JustCare2_zorgverleners_home11
M. Korrel
Huisarts
Naast huisarts ben ik ook cosmetisch arts en doe ik esthetische behandelingen. Huisartsgeneeskunde vind ik een dynamisch vak met interessante casuïstiek en een diversiteit aan werkzaamheden. Zwaartepunten van de zorg als de somatiek, het psychisch welbevinden, het opbouwen van een langdurige relatie en de sociale context van een patiënt binnen een gedifferentieerde populatie hebben mij altijd zeer aangesproken. U kunt van mij verwachten, dat ik geïnteresseerd ben in u en uw verhaal – dat is ook de reden waarom ik huisarts ben geworden.
JustCare2_zorgverleners_home10
A. Potinoor Jugaroe
Doktersassistente
Just Care heeft zijn gezondheidscentrum uitgebreid met een huisartsenpraktijk. Hier ben ik werkzaam als doktersassistente. Het is ontzettend leuk om mee te mogen bouwen aan de praktijk, onze ideeën uit te dragen om de beste service voor onze patiënten te bereiken. Bij de praktijk kan ik zelf ook o.a. een longtest doen, wratten verwijderen, bloeddruk meten. Er is ook een samenwerking met Labwest zodat hier bloedafname kan plaatsvinden.
JustCare2_zorgverleners_home9
S. Jagan
Doktersassistente
Vanaf woensdag tot en met vrijdag ben ik doktersassistente bij Just Care Huisartsenpraktijk. Het is fijn dat ik woensdag samen met mijn collega Angelique samen werk, zodat er een gedegen overdracht kan plaatsvinden. Daarnaast werk ik nauw samen met de huisartsen en vormen we een enthousiast team die snel kan anticiperen op uw gezondheidsvragen. Ook als u een passant bent en geen patiënt bij ons, zullen wij u direct behandelen.
JustCare2_zorgverleners_home8
A. Soeradiwongo
Financieel medewerker
Sinds enkele maanden ondersteun ik de organisatie als financieel administratief medewerker. Ik ben direct warm onthaald door het team en vind het bijzonder en inspirerend hoe de hulpverleners grote toewijding hebben voor hun werk. Het is boeiend om een schakel te zijn voor de Directie en de medewerkers in een zorginstelling.