Postbus 95902, 2509 CX Den Haag

Woonbegeleiding

Wat doen we

Het is niet voor iedereen even makkelijk of vanzelfsprekend om zelfstandig te wonen. Dit kan worden veroorzaakt door vele verschillende redenen. Naast individuele begeleiding biedt Just Care ook woonbegeleiding. Dit is een intensieve vorm van begeleiding, eventueel aangevuld met andere behandelingen of vormen van zorg. Deze intensieve vorm van begeleiding zorgt ervoor dat mensen die net wat extra aandacht en bescherming nodig hebben toch zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen.

Begeleid wonen heeft uiteindelijk het doel om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten. Dit wordt tot stand gebracht door onder andere het oefenen van sociale vaardigheden en het ondernemen van sociale activiteiten. Maar ook door het leren met geld om te gaan en het op orde houden van het huis. Deze vorm van begeleiding wordt vaak aangevuld met individuele behandelingen en/of dagbesteding. De omvang van de begeleiding en zorg wordt aangepast op elke individuele cliënt en wat het beste bij zijn of haar zorgbehoefte past. De begeleiding loopt uiteen van enkele uren per week tot 24 uur per dag. Ook de manier waarop er begeleiding wordt geboden is zeer divers. Het kan gaan om 1 op 1 begeleiding maar ook om groepsgesprekken of activiteiten die een (deel van de) dag in beslag nemen. Deze individualistische benadering, naar behoefte en noodzaak, zorgt ervoor dat cliënten een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden binnen een beschermde omgeving.


Voor wie

Woonbegeleiding is vooral gericht op mensen met (ernstige) psychiatrische stoornissen en mensen die op meerdere vlakken zorg nodig hebben. Denk hierbij aan persoonlijkheidsstoornissen of verslavingszorg. Het gaat in de meeste gevallen om complexe zorg voor korte of langere tijd. Er wordt een individueel plan opgesteld om zo goed mogelijk te kunnen voorzien in de zorgbehoefte van elke afzonderlijke cliënt. Woonbegeleiding vindt zoveel mogelijk plaats aan huis in een beschermde woonomgeving.

Wij bieden woonbegeleiding voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te wonen. Hierbij kan er gedacht aan verschillende psychische beperkingen, zoals een licht verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en diverse persoonlijkheidsstoornissen.

Bij deze vorm van woonbegeleiding is er intensief contact met de begeleider, die ondersteunen bij praktische taken, het bewerkstelligen van een goede daginvulling, het vinden van een dagritme door inzet van weekplanningen. Tevens biedt Just Care toezicht zodat terugval tijdig gesignaleerd wordt en verergering voorkomen wordt. Deze vorm van hulp is altijd in nabijheid. Sinds enkele jaren hebben we ervaring om mensen zelfstandig te laten wonen er doorverwijzing naar beschermd wonen in een instelling voorkomen kan worden. Uiteraard worden dergelijke situaties altijd in het MDO (Multi DisciplinairOverleg) besproken waarbij de psychiater, psychologen en betreffende begeleider bij aanwezig zijn.

“Mensen die net wat extra aandacht en bescherming nodig hebben kunnen toch zelfstandig thuis (blijven) wonen.”