Postbus 95902, 2509 CX Den Haag

Tarieven en vergoedingen

Behandeling

Een groot deel van de kosten voor uw behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar, U betaalt wel een eigen risico. Uw zorgverzekeraar
verrekent het eigen risico (€385,- + evt. vrijwillig verhoogd eigen risico) met u, tenzij u dat al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg.

(woon)begeleiding

Begeleiding in groep of individueel en woonbegeleiding vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning(WMO) en wordt vergoed door de gemeente.
Indien u hulpbehoevend bent, krijgt een indicatie van de gemeente. Gezondheidscentrum Just Care heeft een contract afgesloten met de gemeente voor
het leveren van WMO diensten. Uw zorgkosten worden op basis van dit contract rechtsreeks aan ons vergoed. Zelf moet u een eigenbijdrage betalen.
De hoogte van de eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening.