Postbus 95902, 2509 CX Den Haag

Klachten en complimenten

Heeft u een compliment of een tip over één van de medewerkers of over de huisartsenpraktijk? Bespreek dit dan met de persoon waar het om gaat. Leg uit waar u tevreden over bent. Tips en Complimenten horen wij graag!

Komt u er samen niet uit, vul dan het onderstaande klachtenformulier in. U kunt ook een klachtenformulieren krijgen van de doktersassistente. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging en informatie over de afhandeling van de klacht.

Waarover kunt u klagen?

U kunt klagen over zorgverleners en faciliteiten van Just Care Huisartsenpraktijk. U kunt een klacht doorgeven over de medische behandeling, de bereikbaarheid, de manier waarop er met u wordt omgegaan of over de voorzieningen in het gebouw etc.

En dan?

De klachtenfunctionaris neemt zo snel mogelijk contact met u op om de klacht met u te bespreken. Wij willen graag samen met u kijken welke op oplossingen mogelijk zijn. We gebruiken uw klacht daarnaast ook om onze dienstverlening te verbeteren. Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het informatie en klachtenbureau Gezondheidszorg(IKG) in uw regio, telefoon: 0900 243 7070

Liever een externe klachtenregeling indienen?

Medewerkers van de huisartsenpraktijken zijn aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Huisartsen Haaglanden.

Hier kunt u een klacht indienen:

Klachtencommissie Huisartsen Haaglanden
President Kennedylaan 15, 2517 KJ Den Haag
Telefoon: 070-3029822