Postbus 95902, 2509 CX Den Haag

Individuele begeleiding

Inkomen

Inkomen is belangrijk. Het zorgt ervoor dat u uw leven kunt leiden zoals u dat wenst. Soms kunnen er echter dingen gebeuren waardoor een vast inkomen niet meer vanzelfsprekend is. Wij bekijken dan graag met u de mogelijkheden en helpen u de juiste procedures in gang te zetten. Hieronder vindt u enkele situaties waarin wij u kunnen bijstaan


Hulp bij het aanvragen van een WW-uitkering

Wanneer u werkeloos wordt omdat uw werk stopt of omdat uw werkgever u ontslaat kunt u wellicht in aanmerking komen voor een WW (Werkloosheidswet) uitkering. Deze uitkering helpt u voorzien in uw levensonderhoud tot u weer betaald werk heeft gevonden. De WW uitkering wordt betaald door het UWV en om in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor een WW uitkering, hoe hoog die zal zijn en hoe lang die zal duren. Tevens helpen wij u de aanvraag in gang te zetten.


Hulp bij het aanvragen van een bijstandsuitkering

In sommige gevallen komt u niet (meer) in aanmerking voor andere uitkeringen. Maar heeft u toch te weinig inkomen om van te kunnen leven. Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Deze uitkering helpt u voorzien in uw levensonderhoud tot u weer betaald werk heeft gevonden. De bijstandsuitkering wordt betaald door de gemeente en om hiervoor in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Tevens brengt een bijstandsuitkering een aantal plichten met zich mee. Samen met u bekijken we uw rechten en plichten en helpen wij u bij het ingang zetten van de aanvraag


Afgekeurd om te werken

Het kan voorkomen dat u (tijdelijk en/of) gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent bevonden. U kunt door ziekte (tijdelijk) niet of minder werken. Dit kan gevolgen hebben voor uw inkomen. Afhankelijk van uw specifieke situatie kunt u in aanmerking komen voor een WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) uitkering. Samen met u brengen wij uw situatie in kaart en bekijken wij of u in aanmerking komt voor een WIA uitkering. Natuurlijk helpen wij u de aanvraag in gang te zetten.