Postbus 95902, 2509 CX Den Haag

Individuele begeleiding

Huisvestiging

Om een prettig leven te leiden is het belangrijk dat u over een passende woning beschikt. Ook hierin staan onze ervaren hulpverleners u graag bij. In welke situatie u zich ook bevind, wij staan voor u klaar.


Urgentie verklaring aanvragen

In sommige situaties kunt u niet langer in uw huidige woning verblijven en heeft u snel een andere huurwoning nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om ernstige medische of persoonlijke problemen. U kunt dan een urgentieverklaring aanvragen. Deze urgentieverklaring zorgt ervoor dat u voor een bepaalde periode voorrang krijgt op passende woningen waardoor u sneller een geschikte woning kunt betrekken. Samen met u kijken wij of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring en brengen wij u in contact met de juiste instantie(s). Ook helpen wij u bij het doen van de aanvraag.


Leren zelfstandig wonen

Meestal is het zo dat kinderen samen met (één van) hun ouders/voogden blijven wonen tot ze in staat zijn zelfstandig te gaan wonen. Soms kunnen of willen kinderen echter niet meer thuis wonen terwijl ze nog niet volledig in staat zijn zelfstandig te wonen. Denk bijvoorbeeld aan onoverbrugbare meningsverschillen binnen het gezin of traumatische ervaringen. Wij gaan graag met u en uw gezin in gesprek om te achterhalen waar de obstakels zitten en hoe deze verholpen kunnen worden. Er wordt een persoonlijk plan opgesteld, geheel gericht op uw specifieke situatie. Wij zorgen ervoor dat deze kwetsbare jongvolwassenen de juiste handvaten krijgen om een succesvolle, zelfstandige toekomst tegemoet te gaan.


Uithuiszetting voorkomen

De verhuurder van uw woning kan om verschillende redenen willen overgaan tot een uithuiszetting. Denk bijvoorbeeld aan overlast of huurachterstand. Om dit te kunnen bewerkstelligen is de verhuurder verplicht u te dagvaarden voor de Kantonrechter. Wanneer u een dagvaarding ontvangt voor uithuiszetting is het echter niet zo dat de verhuurder automatisch tot uithuiszetting mag overgaan. Om te voorkomen dat de verhuurder mag overgaan tot uithuiszetting kunt u een beroep doen op wettelijke huurbescherming. Deze wettelijke huurbescherming zorgt ervoor dat verhuurder niet zomaar de huur mogen opzeggen. Wanneer een uithuiszettingsprocedure gestart dreigt te worden kunnen wij samen met u bekijken of u beroep kunt doen op wettelijke huurbescherming en hoe we (door in gesprek te gaan met de verhuurder) de uithuiszetting kunnen voorkomen.


Uit huis gezet en nu?

Soms lukt het niet om uithuiszetting te voorkomen ondanks vele eerdere inspanningen. Dan staat u opeens op straat. En wat doe je dan?

De meeste mensen die te maken krijgen met uithuiszetting worden in eerste instantie vaak opgevangen door familie en vrienden. Maar dit blijkt vaak geen houdbare situatie. En er zijn ook mensen die geen sterk sociaal netwerk hebben waar ze op kunnen terugvallen. Hoe zorg je er dan voor dat je leven weer op orde krijgt?

Het is belangrijk om het heft in eigen handen te nemen en de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Hoe sneller er een duidelijk plan is, hoe sneller u de controle over uw leven weer terug heeft. Bij Just Care staan wij u graag bij in deze moeilijke periode. We kijken graag samen met u naar de kansen en mogelijkheden om een gepaste woonruimte te vinden en daarmee uw leven weer op orde te krijgen. We staan in contact met verschillende instanties die hieraan kunnen bijdragen en  graag samen met u en deze instanties opzoek naar de beste oplossing. We stellen een persoonlijk plan op, gericht op uw specifieke situatie en zorgen er samen voor dat u zo snel mogelijk weer orde op zaken heeft!

Heeft u vragen over uithuiszetting of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze hulpverleners.