Postbus 95902, 2509 CX Den Haag

Individuele begeleiding

Financiën

Het is niet altijd makkelijk om inkomsten en uitgaven op een juiste manier in balans te brengen of om deze inzichtelijk te maken. Toch is het belangrijk goed voor ogen te hebben hoeveel geld er in uw huishouden omgaat. Een goed overzicht over alle inkomsten en uitgaven brengt rust in uw huishouden en zorgt ervoor dat de kans op financiële problemen wordt verkleind. Mocht u moeite hebben om uw financiële zaken op orde te krijgen dan staan onze professionele hulpverleners klaar om u te ondersteunen. Samen met hen krijgt u de controle over uw financiële situatie weer terug in eigen handen.


Hulp bij schulden

Wanneer de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten ontstaan er schulden. Kleine tegenslagen kunnen er al voor zorgen dat uw financiële situatie uit balans raakt en een domino-effect van steeds verder oplopende schulden teweegbrengen. Wat aanvankelijk een kleine schuld leek kan uitgroeien tot een aanzienlijk bedrag en ervoor zorgen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Wanneer u zelf geen oplossing meer ziet is het van belang dat u hulp zoekt. Wij brengen samen met u de schuldenlast in kaart en werken naar een haalbare oplossing. We maken een plan dat volledig is afgesteld om uw situatie en zorgen ervoor dat u binnen afzienbare tijd weer grip heeft op de situatie. Natuurlijk bekijken we ook samen met u hoe we dit in De toekomst kunnen vermijden.


Verwijzing schuldhulpsanering WNSP

In sommige gevallen lukt het zelfs met hulp van de schuldhulpverlener niet om tot een passende oplossing te komen met de schuldeiser(s). Dan wordt er via de rechter een oplossing gezocht. De rechter zal beoordelen of uw financiële criteria voldoen om te wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Onze schuldhulpverleners kunnen helpen bij uw aanvraag en de voorbereiding van uw gang naar de rechtbank


Betalingsregelingen treffen

Naast het opstellen van een compleet schuldenoverzicht staan onze hulpverleners u bij in de communicatie met schuldeisers. Onze schuldhulpverleners zullen contact zoeken met de schuldeiser(s) en proberen een voor beide partijen acceptabele betalingsregeling overeen te komen. Bij een betalingsregeling betaalt u elke maand een gedeelte van het openstaande bedrag totdat de schuld is voldaan. De hoogte van het termijnbedrag is afhankelijk van uw situatie. De schuldhulpverlener houdt hierin altijd rekening met: uw schulden, uw maandelijkse inkomen en uw uitgaven. Tevens wordt er een ‘Vrij te laten bedrag’ vastgesteld. Dit is het minimale bedrag wat u nodig heeft om van te leven. Dit ‘Vrij te laten bedrag’ wordt afgetrokken van het netto inkomen. Op deze manier wordt de aflossingscapaciteit bepaald. Aan de hand van de aflossingscapaciteit wordt geprobeerd een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser(s).

Een betalingsregeling is prettig omdat u dan gespreid uw schuld kunt afbetalen. Wanneer u zich aan de betalingsregeling houdt dan kan uw schuld ook niet verder oplopen door middel van bijvoorbeeld administratie- en/of incassokosten.