GGZ-Ambulante zorg

Gezondheidscentrum Just Care heeft als kerntaak mensen met psychische problemen en psychiatrische stoornissen te behandelen en/of de gevolgen van deze stoornissen te beperken.  Voor een behandeling bij Gezondheidscentrum Just Care gaan wij ervan uit dat elk mens uniek is en daarom elk behandeltraject een ander gepaste aanpak vraagt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een op het individu afgestemd behandelplan. Een behandeling bij Gezondheidscentrum Just Care heeft tot doel om mensen meer inzicht te laten verwerven in het ontstaan van hun klachten, het veranderen van hun levenspatronen en de geestelijke gezondheid te bevorderen en te voorkomen dat mensen ernstige psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen ontwikkelen. Hierbij wordt er rekening gehouden met iemands verleden, achtergrond en persoonlijke mogelijkheden. Gezondheidscentrum Just Care biedt haar behandelingen aan zowel in individuele gesprekken als groepstherapie. Dit houdt in dat u gedurende een bepaalde periode regelmatig op afspraak komt naar onze praktijk.

Gezondheidscentrum Just Care biedt de onderstaande behandelmethodes aan:

  • Medicamenteuze behandeling
  • Individuele, ondersteunende en structurerende gesprekken
  • Steunende- en structurerende gesprekken
  • Cognitieve gedragstherapie

Nadat u zich heeft aangemeld bij Just Care zult u worden uitgenodigd voor een intake gesprek. Gedurende dit gesprek proberen wij een objectief beeld van uw klachten te krijgen. Vragenlijsten kunnen hier aan bijdragen. Vervolgens zal uitleg gegeven worden over onze werkwijze.  Wij zullen deze zo goed mogelijk aansluiten bij uw persoonlijke behoefte. Wij zullen met uw goedkeuring een behandelovereenkomst met u sluiten.

De psychiater zal naar aanleiding van uw klachten een diagnose stellen. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld. De behandelmethodes hebben als doel vermindering van uw klachten of er beter mee leren omgaan. De behandeling bestaat uit uitleg over uw klachten, verwerven inzicht gedachten en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Wij zullen periodiek de behandeling evalueren en desgewenst aanpassen.