Postbus 95902, 2509 CX Den Haag

Cliëntenraad

Cliënten kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die men ontvangt.

Conform de Wet Medezeggenschap cliënten Zorgsector heeft Just care een cliëntenraad die de inspraak van cliënten waarborgt. Cliënten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die men ontvangt. De cliëntenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers die kunnen meepraten over voor cliënten belangrijke zaken. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement cliëntenraad die door de cliëntenraad is vastgesteld.

In het reglement cliëntenraad is vastgelegd hoe de medezeggenschap precies is geregeld. Zo is er regelmatig overleg tussen de cliëntenraad en de Raad van Bestuur over het beleid binnen de instelling. Verder wordt de cliëntenraad door de organisatie voorzien van alle benodigde middelen en informatie om zijn taak optimaal te kunnen uitvoeren. De cliëntenraad heeft medezeggenschap als het gaat om bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid en de te leveren producten en diensten. Daarnaast geeft de cliëntenraad (gevraagd en ongevraagd) adviezen over bijvoorbeeld reorganisaties en verhuizingen.

De cliëntenraad van Just Care waakt over de gezamenlijke belangen van de cliënten van het gezondheidscentrum. Via de cliëntenraad wordt de inspraak van cliënten gewaarborgd en kunnen zij invloed uitoefenen op onder meer de kwaliteit van zorg en het beleid van de organisatie.

Momenteel bestaat de Cliëntenraad uit 3 vaste leden. Zij stellen zich graag aan u voor.

Dhr. G. Salamat (voorzitter)

“Mijn naam is Gordon Salamat. Ik ben zelf cliënt bij Zorginstelling Just Care en daarnaast ben ik de voorzitter van de cliëntenraad. Behalve het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen heb ik als voorzitter samen met de andere leden van de cliëntenraad ook regelmatig contact met het bestuur. Het bestuur vraagt aan de cliëntenraad over verschillende onderwerpen om advies en wij brengen ook ongevraagd advies uit. De cliëntenraad is daarmee de spreekbuis voor iedereen die cliënt is bij Zorginstelling Just Care. Wij zijn er voor u en willen uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Wees daarom vrij om uw ideeën met ons te delen op welke manier de zorgverlening van Just Care volgens u kan worden verbeterd. Samen zorgen wij voor een betere zorgverlening.”

Dhr. L.S. Meeuwsen (secretaris / penningmeester)

“Mijn naam is Lucius Meeuwen en ik ben de secretaris / penningmeester van de cliëntenraad. In het dagelijks leven werk ik als advocaat. In mijn praktijk behartig ik de rechtsbelangen van cliënten. Omdat ik vind dat iedereen recht heeft op goede zorg wil ik mij ook daarvoor inzetten. Als lid van de cliëntenraad is het mijn taak uw stem te laten horen, zodat de zorgverlening van Just Care nog beter wordt waar het beter kan.”

Mw. S. Dhanai (administratieve ondersteuner)

“Mijn naam is Sherilyn Dhanai en ik ben de administratieve ondersteuner van de cliëntenraad. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als forensisch persoonlijk begeleider en student Toegepaste Psychologie. Als lid ben ik verantwoordelijk voor het verwerken van de administratie en het vertalen van de informatie vanuit hetbestuur naar de cliënt en vice versa.”

Om de Cliëntenraad zo effectief mogelijk te laten functioneren zal de Raad worden uitgebreid naar ongeveer 7 leden. De Raad is daarom opzoek naar enthousiaste en betrokken cliënten die (tijdelijk) zitting willen nemen in de cliëntenraad. Bent u degene die wij zoeken? Voor meer informatie met betrekking tot (deelname aan) de cliëntenraad kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. Salamat. Tevens kunt u een bericht achterlaten in de Ideeënbus die u in de hal van de Receptie vindt. Natuurlijk kunt u ook uw maatschappelijk werker vragen contact met ons te leggen.

Wij horen graag van u!

Huisarts nodig? Wij nemen nieuwe patiënten aan!