Groepsfoto_justcare

Welkom bij Gezondheidscentrum Just Care

Bij Gezondheidscentrum Just Care, te Bezuidenhout Den Haag wordt sinds 2010 door een enthousiast
team van samenwerkende zorgverleners gewerkt aan een optimale gezondheid en een stabiele maatschappelijke situatie van cliënten.

Ons gezondheidscentrum in Den Haag is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardig dienstencentrum waar zorgdiensten voor 1e en 2e lijns zorg zijn samen gebundeld. Hierdoor kunnen wij u vanuit één locatie een totaal zorgpakket bieden o.a. op het gebied van specialistische GGZ behandeling en zelfstandige behandeling, individuele begeleiding, woonbegeleiding en beschermd wonen. Daarnaast hebben wij ook een huisartsenpraktijk in ons gezondheidscentrum voor uw huisartsenzorg. Maar u kunt bij ons ook terecht voor Botox behandelingen (zoals rimpelbehandeling, botox injecties en Injectables).

Lees meer

Openingstijden

Kies zorgverlener om de openingstijden te zien:

Uitgelicht

Meer informatie

 • Publicaties
 • Wachtlijsten

  Bij Gezondheidscentrum Just Care is er momenteel geen sprake van wachtlijsten. Gestreefd wordt om cliënten bij aanmelding, afhankelijk van hun mogelijkheden, zo gauw mogelijk in behandeling te
  nemen. Wel is er een vaste procedure van aanmelding tot behandeling, waarbij vaste streeftijden gelden volgens onderstaande schema. Wanneer voor een bepaalde periode afwijkende tijden gelden, zal dat op deze pagina worden gepubliceerd.

  Wachttijden

  Voor crisis gevallen zijn er, indien sprake is van mogelijke spoedopname, vaste procedurele afspraken gemaakt met de afdeling crisis management van Parnassia Haaglanden. De indicatie steller van Parnassia komt in die gevallen binnen 24 uur in actie.

 • Cliëntenraad

  Conform de Wet Medezeggenschap cliënten Zorgsectorheeft Just care een cliëntenraad die , de inspraak van cliënten waarborgt. Cliënten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die men ontvangt. De cliëntenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers, die kunnen meepraten over voor cliënten belangrijke zaken. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement cliëntenraad die door de cliëntenraad is vastgesteld. Hier is onder andere geregeld dat de cliëntenraad door de organisatie wordt voorzien van alle benodigde middelen en informatie om zijn taak optimaal te kunnen uitvoeren.  De cliëntenraad heeft medezeggenschap als het gaat om bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid en de te leveren producten en diensten. Daarnaast geeft de cliëntenraad (gevraagd en ongevraagd) adviezen over bijvoorbeeld reorganisaties en verhuizingen.
  In het reglement cliëntenraad is vastgelegd hoe de medezeggenschap precies is geregeld. zo is er regelmatig overleg tussen de cliëntenraad en de Raad van Bestuur over het beleid binnen de instelling.